Ordförande: Tommy Lindh
tommy.lindhem@gmail.com

Kassör: Mattias Björklund
070 914 75 75

Sekreterare och kommunikationsansvarig:
Ulrik Hjalmarsson

Ledamot: Catarina Byberg
070-6219787

Suppleanter: Sten-Ove Medeskog
Anders Andersson

Karlstads fågelhundklubb
karlstad@fagelhund.se