Ordförande: Tommy Lindh
tommy.lindhem@gmail.com

Kassör: Kaj Byström

Sekreterare och kommunikationsansvarig:
Ulrik Hjalmarsson

Ledamot: Catarina Byberg
070-6219787

Suppleanter: Sten-Ove Medeskog
Anders Andersson

Revisorer: Helena Ellfors, Ulf Andersson

Webbmaster: webbmaster@fagelhund.se

Karlstads fågelhundklubb
karlstad@fagelhund.se