Om Karlstad fågelhundklubb

Karlstads fågelhundklubb bildades 2013.
Syftet med klubben är att förena hundägare lokalt och skapa gemensamma aktiviteter för att gynna intresset för jakt med stående fågelhund.

För att bli medlem.
Betala in 300 kr till Bg 534-5566

Familjemedlemskap: 450 kr

Ange:

Namn

Adress

Email

Telefonnummer

Hundras och hundnamn

Personnummer (frivilligt)

Man måste vara medlem för att få delta på aktiviteterna

Använd gärna Swish när du betalar in pengar till klubben. Slå in nummer 123 123 99 79 och summan med ett meddelande om vad betalningen avser.

KM Fält Trossnäs 2019