Välkommen till din lokala fågelhundklubb

Karlstads fågelhundklubb bildades 2013. Syftet med klubben är att förena hundägare lokalt och skapa gemensamma aktiviteter för att gynna intresset för jakt med stående fågelhund.

Påminnelse !
Det är fortfarande väldigt många som inte har betalat årets medlemsavgift, trots att det är 10-årsjubileum med flera trevliga aktiviteter under året.
Münsterländer
Bracco Italiano
Stabijhoun
Münsterländer
SRHP (foto R Ryberg)