Välkommen till din lokala fågelhundklubb

Karlstads fågelhundklubb bildades 2013. Syftet med klubben är att förena hundägare lokalt och skapa gemensamma aktiviteter för att gynna intresset för jakt med stående fågelhund.

Bilder på hundar i klubben

Skicka gärna in bild på din hund 
webbmaster@fagelhund.se

Münsterländer
Bracco Italiano
Stabijhoun
Münsterländer
SRHP (foto R Ryberg)